emain_icon Наша пошта
mkkp@tk.te.ua
emain_icon Телефон
0352-26-90-39
emain_icon Тернопіль
вул. Мирона Тарнавського, 7

Матеріали для групи ОПЗ-30

Головна - Матеріали для групи ОПЗ-30

Виконання дипломної роботи (письмової екзаменаційної роботи) передбачено навчальним планом і є обов’язковим видом навчального навантаження для кожного учня, а також своєрідним підсумком здобутих учнем теоретичних знань та опанування практичними навичками за інтегрованою робітничою професією “4113. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення”. Це творчий екзамен, завдяки якому перевіряється рівень самостійного мислення учня, його вміння збирати й аналізувати матеріал, робити узагальнюючі висновки, виконувати верстку друкованих публікацій, тобто практично застосовувати знання, набуті в процесі навчання у коледжі

Метою дипломної роботи (письмової екзаменаційної роботи) є виявлення в учнів навиків ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки у офісній та видавничій діяльності, у процесі розв’язання виробничих, економічних та управлінських задач, систематизація та закріплення теоретичних знань та практичних навиків здобутих на уроках теоретичного і виробничого навчання та переддипломної практики, вироблення навичок оформлення наукової роботи, вироблення вміння захищати підготовлений матеріал (робити презентацію, відповідати на запитання, відстоювати свою думку). Основний наголос робиться на набутті навичок практичної роботи на комп’ютерах, постановку завдань, їх формалізацію та алгоритмізацію, використання сучасних програмних засобів їх розв’язання на ПК.

Виконання дипломної роботи (письмової екзаменаційної роботи), крім використання навиків роботи із системами верстки, графічними редакторами для обробки растрових та векторних зображень та текстовим редактором для набору і оформлення тексту пояснювальної записки, а також використання набутих знань з комп‘ютерної техніки, включає самостійне ознайомлення з деякими прикладними програмами та апаратними засобами; роботу з науковою і довiдковою лiтературою.
 

  1. Методичні вказівки до випускної дипломної роботи та письмової екзаменаційної роботи
  2. Взірець відповіді при захисті роботи
  3. Шаблон документу пояснювальної записки
  4. Взірець описової частини (пояснювальної записки) до дипломної та письмової екзаменаційної роботи
  5. Взірець презентації до дипломної та пробної кваліфікаційної роботи
  6. Бланк Відгуку на дипломну роботу
  7. Бланк Рецензії на дипломну роботу

Бокове меню

Авторизація