Методична комісія

викладачів та майстрів виробничого навчання комп'ютерних професій Відокремленого структурного підрозділу "Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя"

Про нас

Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання комп’ютерних професій створена на факультеті професійної Технічного коледжу ТДТУ ім. І. Пулюя (нині Відокремлений структурний підрозділ "Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя" ) підготовки в 1995 році. Методична комісія складається з 4 викладачів та 6 майстрів виробничого навчання. Всього – 10 чол. Всі члени комісії мають вищу та неповну вищу освіту. З них:

1
2
1
1
2
1
3

Методична комісія працює над науково-методичною проблемою «Використання сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій навчання в навчально-виробничому та виховному процесах для становлення компетентної учня». Всі члени методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання комп’ютерних професій працюють над індивідуальними методичними темами, які обрані залежно від рівня педагогічної майстерності та інтересів педагога.


Quotes - Тхір Ігор Любомирович
Тхір Ігор Любомирович

Діяльність методичної комісії

Діяльність методичної комісії багатопланова, різноманітна за змістом, напрямами і формами роботи. Усі засідання мають відповідну структуру, де обговорюють та аналізують результати навчально-виховної роботи, динаміку зростання успішності учнів, стан викладання предметів, використання інтерактивних технологій, їх ефективність. А також проводять відкриті уроки, позакласні заходи, ділові ігри, презентації ідей.Педагоги втілюють принцип «Професіоналізм педагога – джерело розвитку сучасної освіти». Застосування інтерактивних форм та методів навчання є пріоритетним напрямом роботи методичної комісії.


Вагомий внесок викладачів комісії у створенні підручників, посібників, методичних розробок:


Quantum
Опорний конспект до предмету "Засоби комп’ютерних інформаційних систем"
data
Опорний конспект "Основи комп’ютерної графіки та Web-дизайну"
font
Опорний конспект з предмету "Технології комп’ютерної обробки інформації"
vector
Навчальний посібник “Векторний графічний редактор Adobe Illustrator CC2018”
website
Опорний конспект до предмету “Обробка текстової і графічної інформації”
computer
Метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт з предмету «Комп’ютерні мережі»
team
Опорний конспект до предмету «Документування управлінської діяльності»
laptop
Метод. вказівки до лабораторних робіт з предметів “Засоби комп’ютерних інформаційних систем”

Наші професії

browser Оператор комп’ютерної верстки. Адміністратор

Фахівець з створення друкованих та цифрових видань засобами сучасного програмного забезпечення.

browser Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Фахівець з обробки текстової, графічної, аудіо та відео інформації, обслуговування ПК.

Тхір Ігор Любомирович

Голова методичної комісії

Рожко Галина Василівна

Викладач 1 категорії

Юзьків Валентина Олександрівна

Секретар методичної комісії

Пістун Віталій Володимирович

Майстер в/н

Склад комісії

Методична комісія складається з 4 викладачів та 6 майстрів виробничого навчання.

Останні новини

Авторизація


Реєстрація


Навіщо?


Реєстрація на сайті Методичної Комісії Відокремленого структурного підрозділу "Тернопільський фаховий коледж" Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя відкриває нові можливості для взаємодії з наповненням сайту.

Авторизація