emain_icon Наша пошта
mkkp@tk.te.ua
emain_icon Телефон
0352-26-90-39
emain_icon Тернопіль
вул. Мирона Тарнавського, 7

Кваліфікаційна характеристика "Офіс-адміністратор"

Головна - Кваліфікаційна характеристика "Офіс-адміністратор"

Кваліфікаційна характеристика з професії 4113 «Офіс-адміністратор»

Повинен знати:

 • постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства;
 • організацію і зміст роботи керівника;
 • організаційну структуру управління підприємства;
 • права і обов’язки працівників, режим їх роботи;
 • правила та методи організації процесу обслуговування відвідувачів;
 • правила користування технічним засобами оброблення документів, усної та писемної документаційної інформації, основи комп’ютерних інформаційних технологій;
 • технологічні процеси оброблення інформації;
 • стандарти систем організаційно-розпорядчої документації;
 • ділову мову асортимент послуг, що реалізуються;
 • основи маркетингу;
 • принцип планування і оформлення приміщень, вітрин, організація реклами;
 • основи естетики, етики, психології і обслуговування відвідувачів, основи галузевої економіки, економічні досягнення для успішного виконання знань і обов’язків, організації праці і управління;
 • основи трудового законодавства;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку

Повинен уміти:

 • забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів;
 • створювати для них комфортні умови;
 • здійснювати контроль за збереженням матеріальних цінностей;
 • консультувати відвідувачів з питань наявних послуг;
 • вживати заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій;
 • розглядати претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживати відповідних організаційно-технічних заходів;
 • здійснювати контроль за раціональним оформленням приміщень, стежити за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будівлі;
 • забезпечувати чистоту і порядок в приміщеннях і на прилеглих до них територіях;
 • контролювати додержання робітниками підприємства, установи, організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту;
 • інформувати керівництво підприємства, про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживати заходів щодо їх ліквідації, здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства.

Загально професійні вимоги

Повинен:

 • а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • б) додержуватись норм технологічного процесу;
 • в) не допускати браку в роботі;
 • г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища. Додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії. Повені тощо);
 • є) знати інформаційні технології.

Кваліфікаційні вимоги: Повна загальна середня освіта по закінченні навчання. без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника:

 • - роботи, які є загальними для всіх видів економічної діяльності.
 • - організація сфери обслуговування відвідувачів;
 • - організація і контроль за раціональним використанням приміщень;
 • - організація і контроль за дотриманням робітниками трудової і виробничої дисципліни.
 • - роботи, характерні для офіс-менеджерської діяльності.

Бокове меню

Авторизація